Hva leter du etter?

Nord-sør konflikten

Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele konflikten?

Det er ikke så merkelig at du ikke finner konkret informasjon om Nord-sør konflikten. Det er ikke en spesielt konkret konflikt.

Interesse konflikt

Vi forbinder nord-sør forholdet først og fremst med en interesse konflikt, ofte knyttet til økonomi og handel. De fattige landene i sør har av og til sammenfallende interesser som står i motsetning til de rike landene i nord. Vi ser også at noen fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale klimaavtaler. De ønsker at de rike landene, som har stått for det meste av utslippene og utviklet industrien sin mens de fleste land i sør var kolonier, skal ta en større del av regningen. De ønsker en avtale om CO2 utslipp som ikke skal hindre den samme utviklingen i sør, som de rike landene i nord har hatt. Du kan lese mer om handel og økonomiske forhold mellom nord og sør i disse e-bøkene:

Nord-sør konflikten - historie

Det blir vanskelig å si når den startet, men hvis vi skal gi den en start så kan en vel si at den begynte med de store oppdagelsene og den første koloniseringen. Den europeiske "oppdagelsene" av sør ble fort preget av et ønske om makt og et økonomiske utbytte fra landene i nord.

Begrepet nord-sør

Skal du diskutere forholdet mellom nord-sør blir det også viktig å prøve definere begrepet, og se hvilke land som tilhører nord og sør og hvorfor. Selv om ordene er geografiske snakker vi først og fremst om et økonomiske skille med historiske røtter.

nord-sør skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet, mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene.

Sør er i denne sammenheng et begrep som er tatt i bruk som en samlebetegnelse for den gruppe land som tidligere ble omtalt som utviklingsland (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997).

Utviklingsland er land som har en svak og ofte ensidig utviklet økonomi, hvor størstedelen av befolkningen lever under utilfredsstillende sosiale og økonomiske forhold. Typisk for mange utviklingsland er råvarebasert eksport og en mangelfullt utbygd økonomisk infrastruktur (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997).

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙