Hva leter du etter?
Fra filmen Boktyven

Problemstilling til boka og filmen Boktyven

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg skal ha fordypningsemne i norsk. Jeg har valgt boken Boktyven og adaptasjon av denne boka. Jeg sliter med å finne god problemstilling."

SVAR: Å lage en god oppgave om filmadaptasjon kan være utfordrende. For å lage denne oppgaven må du både sette deg inn i filmanalyse og vanlig litterær analyse av bøkene. Du skal analysere begge verkene. I tillegg skal du sammenligne de to. Hva er forskjeller og likheter? Får du for eksempel samme inntrykk av karakterene i både boka og filmen?

Jeg kan anbefale boka Fra bok til film: om adaptasjoner av litterære tekster for å lære mer om adaptasjon. Du finner sikkert litt om filmanalyse i norskboka di også!

Når det gjelder problemstilling: Ikke lag en problemstilling som er et ja/nei-spørsmål. Det er lurt å bruke spørreord som hvorfor eller hvordan. Bruk litt tid på å undersøke temaet du vil skrive om. Hva i dette temaet er det du lurer på? I konklusjonen din skal du svare på problemstillingen din, og si hva du har kommet fram til. Problemstillingen din kan for eksempel være: "Hvordan skiller Boktyven av Markus Zuzak seg fra filmen med samme navn?"

God helg og lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙