Hva leter du etter?
Sven Nordin og Per Christian Ellefsden i filmen Elling

Relasjoner i Tore Renbergs Ingen tid å miste og filmen Elling

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal skrive særemne med problemstillingen: Hvordan er mor-datter-forholdet beskrevet i boka Ingen tid å miste av Tore Renberg i forhold til hvordan forholdet er mellom Elling og Kjell Bjarne i filmen Elling? 

Står fast i forhold til hvordan jeg skal komme meg videre. Kan dere hjelpe meg med hvordan jeg best kan bygge opp denne oppgaven?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Du har allerede bok+film og problemstilling, og da er du godt i gang! Vær obs på at litterær analyse og filmanalyse er to ulike øvelser, så du må analysere dem hver på sin måte, og så sammenligne dem. Du kan lese mer om filmanalyse her: https://studieweb.no/hvordan-skrive-en-filmanalyse/.

Til alle problemstillinger om skjønnlitteratur gjelder det å bruke vanlige litterære analyseverktøy, også for den som du har valgt. Du kan se på disse aspektene i Ingen tid å miste med problemstillingen din som utgangspunkt:

  • Hvordan er miljøskildringen? Forteller den noe om personene og forholdet mellom dem?
  • Hvordan er personene beskrevet? Er det brukt direkte/indirekte beskrivelser av personene? Er det bruk av direkte og indirekte tale, og hva forteller replikkene om problemstillingen din?
  • Representerer noen av personene spesielle verdier, eller er det kontraster som kommer til syne?
  • Er det noen form for ironi som kommer til syne i boka/filmen når det gjelder forholdet mellom personene?
  • Endrer forholdet mellom personene seg i løpet av boka/filmen, i så fall hvordan?
  • Hva er temaet i boka/filmen - hva handler de grunnleggende om? På hvilken måte er problemstillingen din sentral for det overordnede temaet i boka/filmen?

For Ingen tid å miste synes jeg du bør konsentrere deg aller mest om synsvinkel og fortellerstemme. Romanen har en fortellerstemme og en synsvinkel som er uvanlig i dagens skjønnlitteratur. På hvilken måte påvirker dette spørsmålet i problemstillingen din?

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙