Hva leter du etter?
Aksel Hennie i filmatiseringen av Hodejegerne av Jo Nesbø

Problemstilling til romanen og filmen Hodejegerne

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har valgt boka Hodejegerne av Jo Nesbø og filmen med samme navn av Morten Tyldum. Jeg vil da på en måte sammenligne de to og se på forskjelligheten og likheten. Men problemet er at jeg kommer ikke på en passende problemstilling… Kunne jeg fått noe tips/eventuelt problemstilling til dette her?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Å sammenligne bok og film er en populær variant av fordypningsoppgaven. Det er også en krevende variant, siden du må samle to typer analyse i en tekst: filmanalyse og skjønnlitterær analyse. Jeg har verken lest eller sett Hodejegerne, så du får ha det i bakhodet.

Det er lurt å konsentrere seg om én side ved filmen og boka, slik at oppgaven ikke blir for generell. En problemstilling a la "Hva er likheter og forskjeller mellom romanen og filmen Hodejegerne" er et eksempel på en problemstilling som gaper over for mye, synes jeg.

Dette kan være noen mulige problemstillinger:

  • Hvilke virkemidler tas i bruk i henholdsvis romanen og filmen for å skape spenning?
  • Hva er de viktigste forskjellene på historien i romanen og i film-adaptasjonen? (En film vil alltid utelate mye av det som står i romanen: Hva er kuttet bort eller endret i filmen, og på hvilken måte endrer det historien sammenlignet med romanen?)
  • Hvordan (med hvilke virkemidler) skildres hovedpersonen Roger Brown i henholdsvis romanen og filmen? En roman er jo bare tekst, mens en film har mange flere virkemidler (lyd, lys, musikk, kameravinkler osv.). Skiller romanfiguren seg fra filmkarakteren på noe vis?

Du kan lese mer om filmanalyse her: https://ndla.no/subject:1:605d33e0-1695-4540-9255-fc5e612e996f/topic:1:a4bf97c3-9daf-4587-bc9f-822855432151/topic:1:328b24aa-3a99-42f8-bd1b-84736d7b3c99/resource:1:179504

Du kan lese mer om litterær analyse her: https://www.sølvberget.no/content/download/19338/299601/version/1/file/Tolkning+og+analyse+-+eksamensarrangement+2016.pdf

Å sammenligne film og bok er en vanlig måte å lage fordypningsoppgave. på. Under kan du lese svar på noen slike spørsmål, som kan være til hjelp for deg. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙