Hva leter du etter?
Plakat til filmen Alle utlendinger har lukka gardiner

Fordypningsoppgave om filmen Alle utlendinger har lukka gardiner og boka Tante Ulrikkes vei

SPØRSMÅL: "Hei. Vi har fordypningsoppgave i norsk. Jeg har valgt filmen Alle utlendinger har lukka gardiner og boken Tante Ulrikkes vei, men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg kan ha. Kan dere hjelpe meg med det? :-) "

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Å sammenligne bok og film er en populær variant av fordypningsoppgaven. Det er også en krevende øvelse, siden du må samle to typer analyse i en tekst: filmanalyse og skjønnlitterær analyse. De har hver sine virkemidler: En roman er tekst, en film består av lyd og bilde. Du kan lese mer om filmanalyse på NDLAs nettsider.

Begge titlene du nevner har sterke hovedkarakterer, Mariana/Marey i Alle utlendinger… og Mo/Jamal i Tante Ulrikkes vei. En mulig problemstilling kan dreie seg om disse: «Hva er drivkreftene i hovedpersonenes liv, og hvordan kommer det til uttrykk i filmen og boka?» I og med at alle tre blir påvirket fra mange kanter, kan det være interessant å gjøre et karakterstudium av dem.

Du kan også lage en problemstilling som handler om utenforskap, som også er et tema i filmen og boka - i mange former. «Hvordan skildres utenforskap i Alle utlendinger har lukka gardiner og boken Tante Ulrikkes vei» er problemstilling som vil gi deg mye å skrive om.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙