Hva leter du etter?
Bibliotekar Ingunn Øvrebø med barn i biblioteket

Bibliotekene er det lokale limet

Folk flokket seg til bibliotekene i Stavanger i 2022.

Besøkstallet steg med 9,6 prosent i forhold til året før. Dette til tross for at året ble innledet med koronarestriksjoner, og at Madla bibliotek det siste halvåret var midlertidig stengt på grunn av ombygging. Madla bibliotek åpner igjen i midten av juni 2023.

Formidabel vekst på Finnøy og Rennesøy

Tallene for 2022 viser hvor viktig nettopp bibliotekene er i kommunedelene. Både Rennesøy og Finnøy bibliotek kan vise til en formidabel besøksvekst.

En av årsakene er at bibliotekene i tillegg til betjente åpningstider fikk et selvbetjent tilbud i juni 2022. Det betyr at alle lånere over 16 år kan låse seg inn med bibliotekkort fra klokken 06 om morgenen til 22 om kvelden, hver dag, hele uken på Rennesøy og Finnøy. I tillegg har det vært godt besøk på flere arrangement på bibliotekene på øyene.

- Dette viser at det å gjøre bibliotekene mer tilgjengelig virker og at folk bruker tilbudet. Jeg håper at andre kommunedeler i Stavanger kan få det samme tilbudet, sier bibliotek- og kulturhussjef, Anne Torill Stensberg.

Krigen i Ukraina preget Sølvbergets år

Russlands invasjon av Ukraina skapte behov for møteplasser og kunnskap, både for nyankomne flyktninger og for Stavangers befolkning. 

Siden februar har Sølvberget åpnet dørene og stilt lokaler til disposisjon for koordineringsmøter for hjelp til Ukraina og språkkurs for nyankomne ukrainere. Vi samarbeider med den ukrainske foreningen og den ukrainske skolen, og dette har blant annet resultert i at vi nå kan låne ut flere ukrainske bøker på biblioteket.

Sølvberget og Kapittel har hatt nærmere 80 arrangementer med Ukraina som omdreiningspunkt. NRKs Morten Jentoft holdt foredrag på Sølvberget like etter invasjonen. Ukraina preget Kapittel-festivalen i september, og vi viste utstillingen Artists support Ukraine i Sølvberget galleri.

Stabilt utlån

Det totale utlånet for alle bibliotekene i Stavanger gikk ned med 3,7 prosent sammenlignet med 2021. Den lille tilbakegangen skyldes nok at Madla bibliotek var stengt de siste seks månedene av 2022. Barn og unge låner mest.

- Vi har en viktig jobb å gjøre for å øke leselysten til barn og unge i Stavanger. Det å kunne lese er grunnleggende for å delta i samfunnet. Spådommen om bokas død har ikke slått til i år heller. Folk leser og låner bøker som aldri før, sier bibliotek- og kulturhussjef, Anne Torill Stensberg.

Første normalår etter pandemien

Sølvberget og bibliotekene i Stavanger hadde helt normale åpningstider i hele 2021 og 2022 på tross av pandemi.

  • Besøkstall Sølvberget bibliotek og kulturhus, minus kino, i 2019: 1 470 500
  • Besøkstall Sølvberget bibliotek og kulturhus, minus kino i 2022: 1 168 292

Detter er en nedgang på 20,55 % i forhold til 2019. Tellingen ble utført med et annet tellekamera, som var mindre nøyaktig enn det vi har brukt siden 2020.

Utlånet på Sølvberget (hovedbiblioteket) er stabilt, og tilbake på nivå med 2019. Utlånet var 1,6% lavere i 2022 enn i 2019.

  • 2019: 328 819 utlån
  • 2022: 323 480 utlån

Sølvberget hadde flere besøkende på arrangementer og klassebesøk i 2022 enn i 2019. Økningen i klassebesøk var på 9,6%, og økningen i arrangementer var på 4,8%. Rennesøy og Finnøy ble innlemmet i Sølvberget i 2020. Madla bibliotek har vært stengt fra juni 2022, og åpner igjen i juni 2023.

2019:

  • Besøk på arrangement inkl. Kapittel: 69194
  • Klassebesøk inkl. bokmerke (klassebesøk for barn og unge under Kapittel: 12192

2022:

  • Besøk på arrangement inkl. Kapittel: 72571
  • Klassebesøk inkl. bokmerke (klassebesøk for barn og unge under Kapittel: 13367

Besøk på Finnøy og Rennesøy på arrangement i 2022:

Finnøy: 1821
Rennesøy: 1881

Mest utlånte bøker for voksne i 2022

Mest utlånte bøker for barn og unge i 2022

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙