Hva leter du etter?
«Den ubeboelige planeten» av David Wallace-Wells

Fordypningsoppgave om Den ubeboelige planeten og bærekraftig utvikling

SPØRSMÅL: «Hei! Går vg3 og har valgt at jeg skal skrive fordypningsoppgave om bærekraftig utvikling.

Er usikker på problemstilling, men tenker å sammenligne sakprosaboken «Den ubeboelige planeten» av David Wallace-Wells med en skjønnlitterær bok. Hvilken typer problemstillinger kunne passe, og hvilke skjønnlitterære bøker ville dere anbefale?»

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Miljøvern, klimaforandringer og bærekraftig utvikling har stått sentralt i skjønnlitteraturen i en del år. Det finnes flere bøker og problemstillinger som kan egne seg i oppgaven din.

Hvis du spør en skjønnlitterær forfatter hva hen vil oppnå med en bok, tror jeg du sjelden vil få et entydig svar. Klimalitteratur og bøker om bærekraftig utvikling skiller seg ut fra dette. Når forfattere skriver romaner om disse temaene, gjør de det sannsynligvis for å vekke leseren og verden med boken de har skrevet. Det samme gjelder for sakprosabøkene som skrives på feltet. Sakprosaforfattere må forholde seg til fakta på en etterrettelig måte, men bruker også språklige virkemidler på samme måte som skjønnlitterære forfattere.

Dette kan være noen aktuelle problemstillinger:

  1. Hvilke virkemidler brukes i bøkene for å formidle budskapet?

  2. Hvordan kritiserer bøkene samfunnet og menneskene? Hva skiller de to bøkene, og hva har de felles?

  3. Hvordan kan bøkene mane til å skape endring? Hvordan kan de motivere oss til å «snu i tide»?

  4. Sjangeroppgave: Hva er det skjønnlitteratur kan bidra med på dette området, som ikke sakprosa kan?

  5. Du kan også lese bøkene opp mot ulike litterære retninger. Du husker kanskje fra norsktimene at Henrik Ibsen skrev i en tradisjon vi kaller realismen, hvor målet var at forfatterne skulle sette problemer under debatt, for å skape forandring i samfunnet. Realismen ble etterfulgt av naturalismen, som la mer vekt på å beskrive elendigheten i samfunnet detaljert, men hvor det var mindre håp om at situasjonen kunne bedres. Er bøkene du leser realistiske eller naturalistiske (eller kanskje litt begge deler)?

Her er noen bøker som kan være aktuelle til disse problemstillingene:

  • Maja Lunde, bøkene i Klima-kvartetten.
  • Gert Nygårdshaug, Mengele Zoo
  • Carl Frode Tiller, Begynnelser
  • Christian Valeur, Steffen tar sin del av ansvaret

For svar på lignende spørsmål som har kommet inn til oss, se lenkene under.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙