Hva leter du etter?
Utsnitt av Den grønne øya av Gert Nygårdshaug

Fordypningsoppgave om klima: Maja Lunde og Gert Nygårdshaug

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal skrive en fordypningsoppgave som handler om klima. Jeg skal lese bøkene Blå av Maja Lunde og Den grønne øya av Gert Nygårdshaug. Har dere noen forslag til temaer jeg kan diskutere, problemstillinger og aktuelle refleksjoner og eksempler? Håper på langt og grundig svar. Hilsen Malin."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Felles for Blå og Den grønne øya er at begge bøkene handler om havet, om vann. Noe som igjen henger sammen med klimaendringene, med global oppvarming og issmelting. Begge romanene forteller om skremmende framtidsscenarioer, og kan leses som dystopier. De rommer imidlertid også håp, i større eller mindre grad, og er nokså åpenbart skrevet for å få leseren til å handle.

Du kan for eksempel undersøke hvilke muligheter disse fiktive, ikke-realistiske framstillingene av de alvorlige klimautfordringene vi står ovenfor, har. Hvordan kritiserer romanene samfunnet og menneskene? Hvordan kan de mane til å skape endring? Hvordan kan de motivere oss til å «snu i tide»? Hva er det skjønnlitteratur kan bidra med på dette området, som ikke sakprosa kan?

Du bør også se på hva som skiller de to bøkene. De er for eksempel veldig forskjellige formmessig, og har ulike tilnærminger til leseren, ulike måter å kommunisere «klimabudskapet» på.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙