Hva leter du etter?
En bok registreres på utlånsautomaten i 1. etasje på Sølvberget

Lånetid, påminnelser og gebyr

Gebyr ved forsinket eller uteblitt innlevering har som primært formål å sikre alle god tilgang til bibliotekets samling.

Priser

Dersom du leverer lånte bøker eller annet materiale for sent, må du betale gebyr. Gebyret registreres automatisk på ditt bibliotekkort. Gebyrene som pålegges ved for sen innlevering eller tap av medier, har som primært formål å sikre god tilgjengelighet til bibliotekets samling.

Skylder du mer enn kr. 150,-, må du gjøre opp for deg før du får låne noe mer på biblioteket.

Du får oversikt over dine eventuelle gebyrer på "Min side" på sølvberget.no. Du kan betale eventuelle gebyrer med Vipps eller betalingskort.

 • 1. gangs gebyr: 60 kr (voksne), 20 kr (barn).
 • 2. gangs gebyr: 120 kr (voksne), 40 kr (barn).
 • Administrasjonsgebyr: 150 kr (barn og voksne).

Andre priser

 • Opprette bibliotekkort: Gratis.
 • Erstatte mistet bibliotekkort: 30 kr.
 • Fjernlån (lån av bøker o.l. fra andre bibliotek): Gratis innenfor Norden.


Erstatte tapt materiale

 • Dersom du ikke leverer materialet etter 2. gangs purring, ansees materialet for tapt, og saken sendes til Stavanger kommune for innkreving.
 • Tapt materiale erstattes etter gjeldende pris på materialet hentet fra biblioteksystemet, pluss administrasjonsgebyr.
 • Der slik pris mangler settes kravet på materialet til kr 200,-.
 • Unntatt fra dette er materiale innlånt fra andre bibliotek. Disse kreves erstattet etter pålydende på faktura fra eierbiblioteket.

Hvor lenge kan jeg låne?

 • Vanlig lånetid er 28 dager.

Unntak:

 • 1-ukes-lån (kan ikke fornyes).
 • Film og tidsskrifter: 7 dager.
 • Dataspill og TV-serier: 14 dager.
 • Lån kan fornyes, dersom materialet ikke er bestilt av andre. Materiale med 28 dagers lånetid kan maksimalt lånes i 120 dager. Materiale med 7 og 14 dagers lånetid kan maksimalt lånes i 40 dager.

Purringer og varsler

 • Varsel sendes 3 dager før forfall.
 • Materiale som er bestilt av andre, purres dagen etter forfall, men uten gebyr.
 • 1 ukes lån (hurtiglån) purres også dagen etter forfall, uten gebyr.


Purreintervall på materiale med 28 dagers lånetid:

 • 1. purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • 2. purring med nytt gebyr sendes 17 dager etter forfall.
 • Regning på ikke levert materiale med fakturagebyr kan kommer tidligst etter 31 dager (sendes en gang i måneden).


Purreintervall på materiale med 7 og 14 dagers lånetid:

 • 1. purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • 2. purring med nytt gebyr sendes 10 dager etter forfall.
 • Regning på ikke levert materiale med administrasjonsgebyr kommer tidligst etter 17 dager (sendes en gang i måneden).

Les også

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙