Hva leter du etter?

Avkolonisering i India

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat?

Den britiske kolonien India bestod også av Pakistan og Øst-Pakistan, som senere ble Bangladesh. Kolonien ble delt ved frigjøringen. Før 1937 var også Burma/Myanmar en del av området som ble styrt som India.

Årsaker til avkolonisering i India

Det var flere årsaker til at India ble selvstendig i 1947. For det første hadde det helt siden 1885 vært en organisert og voksende nasjonal frigjøringsbevegelse i India. Etter 1. verdenskrig vokste den i styrke med Gandhi og Nehru som frontfigurer. Særlig etter Jallianwala Bagh, eller Amritsar-massakren i 1919.

Det førte til tiltak fra britene for å øke Indias selvstyre, og forberede kolonien på en framtid som et britisk dominion. Under 2. verdenskrig ble prosessen satt på vent, med sterke forventninger og lovnader om at India skulle få selvstendighet etter krigen. India bidro sterkt til britenes krigsinnsats både med soldater og ressurser. Det var vanskelig for England å ikke anerkjenne kravene til den Indiske frigjøringsbevegelsen etter at frivillige indiske soldater lojalt hadde kjempet med britene mot Tyskland, Italia og Japan i tre verdensdeler.

Konflikten mellom hinduer og muslimer i koloniområdet brøt ut i uroligheter og massakrer som gjorde det enda mer komplisert og vanskelig for britene å kontrollere og holde orden i kolonien, og førte til at de ønsket å trekke seg ut raskt. Det store koloniområdet ble også delt mellom India og Pakistan ved frigjøringen. Like etter selvstendighet brøt det ut krig mellom India og Pakistan i Kashmir.

England var på mange måter svekket etter 2. verdenskrig, og landet kunne vanskelig stille opp i forhold til de økende kravene til økonomiske, administrative og militære ressursene som skulle til for å kunne kontrollere India og Pakistan.

Det var vanskelig å argumentere for det moralske i å beholde koloniene i forhold til demokrati og menneskerettigheter. Rettigheter som internasjonalt stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig. USA, Sovjet og FN presset sterkt på for at koloniene skulle få selvråderett, og en oppløsning av de gamle europeiske kolonirikene.

Etter 2. verdenskrig var det bare et spørsmål om tid før uavhengighet ble en realitet. Det viste seg også at det ville bli umulig å holde India samlet. Konflikten mellom muslimer og hinduer eskalerte, og britene fikk det travelt med å trekke seg ut. I august 1947 ble Pakistan og India dannet samtidig som det oppstod en voldsbølge mellom de to gruppene og store flyktningestrømmer beveget seg over de nye grenseområdene. Ingen vet sikkert, men kanskje nærmere en million mennesker ble drept før situasjonen roet seg.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙