Hva leter du etter?
Hvorfor ble India kolonisert

Hvorfor ble India kolonisert?

Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det?

Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt inntrykk, alt etter hvilke kilder en leser og hvilken periode en leser om. Var det en bevist erobrings-strategi av det privat eide britiske handelsselskapet East India Company og etter hvert Storbritannia, eller var det noe som "bare skjedde" fordi Mogulriket og de lokale fyrstedømmene gikk i oppløsning? Dermed bød muligheten seg for ambisiøse britiske ledere til å ta kontroll i regioner som de mente ble preget av anarki. De måtte sikre lov og orden for å kunne drive handel og tjene penger i områdene.

Les mer om bakgrunnen for imperialismen og kolonialisering i disse svarene:

Viktige punkter for hvordan og hvorfor India ble koloni:

1) Mogulrikets oppløsning

Når europeerne kom til India kontrollerte Mogulriket mye av området som senere skulle bli India. Denne stormakten var helt på høyden med de europeiske maktene, og vel så det. De europeiske stormaktene hadde ikke ambisjoner om å erobre dette området. De var der først og fremst for å drive handel og opprette handelsstasjoner. Men på slutten av 1600-tallet begynte Mogulriket å gå i oppløsningen på grunn av indre stridigheter.

2) Britisk ekspansjon og kolonisering av India

I begynnelsen var målet til europeerne først og fremst å drive handel med India. Når Mogulriket og andre lokale fyrster ble svekket tok det britiske East India Company over territorium ved militærmakt eller allianser med lokale herskere. Andre ting som spilte inn for ekspansjonene til Britene var konkurransen i området om handel og kolonier med andre europeiske stormakter som Portugal, Nederland og Frankrike. Noen mente også at Storbritannia hadde et ansvar å spre den britiske sivilisasjonen, kristendom og lov og orden til India.

Signalene fra London i det meste av denne perioden, var stort sett at en i India skulle drive med handel og inngå allianser og avtaler med lokale herskere, og ikke direkte ta kontroll over et stort territorium.

Men i India var det ofte store personlige fordeler i form av rikdom, makt og prestisje for handelskompaniets- ,og etter hvert, den britiske staten sine utsendte og militære ledere ved å ekspandere og ta fysisk kontroll over større områder. En kunne ha individuelle fordeler av ekspansjonen, og det ble et naturlig utfall for menn med ambisjoner på vegne av seg selv, handelsselskapet eller Storbritannia når de strategiske mulighetene oppstod. Samtidig ble utgiftene stort sett dekket av statskassen og skattebetalere i England.

En av frontfigurene for koloniseringen var Robert Clive. Han ledet en hær for East India Company som beseiret en indisk fyrste og hans franske allierte i slaget ved Plassey i 1757, som gjerne regnes som avgjørende for at kompaniet fikk herredømme India. Geografisk begrenset ikke kolonien India seg til det vi i dag kjenner som India, men inkluderte også Pakistan og Bangladesh.

Hvordan India ble Kolonisert

India ble kolonisert ved hjelp av en kombinasjon av militærmakt, avtaler og allianser. Les mer om det på disse sidene:

Mange ser på slaget ved Plassey som begynnelsen på den britiske koloniseringen av India:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙