Hva leter du etter?

Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?

Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?

Hvordan ble Tranquebar eller Trankebar etablert

Det var litt tilfeldig at akkurat Tranquebar ble en dansk-norsk koloni. Det begynte med at Christian 4. i 1618 sendte en ekspedisjon til Asia. Han ønsket at også Danmark skulle være en aktør i verdensdelen, og få en del av handelen med Asia. En handelsstasjon på Sri Lanka var målet. De lyktes ikke der, men fikk en avtale med den lokale herskeren ved Tranquebar om at de kunne etablere seg der. Det var ikke akkurat kolonisering med makt, slik vi gjerne forbinder med stormaktenes kolonisering. Det var mer som en handelsstasjon eller et område de disponerte. Skatt eller avgift til de lokale herskerne ble betalt. I perioder hvor økonomien gikk bra ble det krevd mer. Militært hadde kolonien lite å stille opp med mot de Indiske fyrstene, og kolonien ble flere ganger beleiret. Danskene prøvde også å selge kolonien videre til andre europeiske makter ved flere anledninger. I 1845 kjøpte Storbritannia kolonien.

Hvorfor dro det skip fra Danmark og Norge til Trankebar

Handel var den viktigste årsaken til at det dro båter fra Danmark og Norge, men det var ikke mange båter som dro. I lange perioder ingen. Lokal handel og også sjørøveri eller kaper virksomhet rettet mot Mogulene var vel så viktig for økonomien til handelsstasjonen eller kolonien. I en periode var det bare bosatt en danske i kolonien. Misjonering var også en årsak til at enkelte dansker og nordmenn dro til Tranquebar.

Informasjon om Trankebar på dansk og engelsk

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙