Hva leter du etter?
Boka Sarah av JT LeRoy

Bøker om prostitusjon, og forslag til problemstilling

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg har sjekket ut nettsiden deres, og det ser ut til at dere har god peil på særemne/fordypningsoppgave.

Jeg trenger litt hjelp med nettopp det. Jeg har valgt problemstillingen min som går ut på at jeg skal sammenligne prostitusjon sett fra en mann sin side og en kvinne sin side. Jeg har valgt Drømmefakultetet av Sara Stridsberg som jeg skal bruke som sett fra en kvinnes sitt syn, men boken omfatter jo også veldig mye mer, tror dere det vil bli vanskelig å bruke denne?

Og så har jeg valgt boka Sarah av J.T. LeRoy, da jeg så at hovedpersonen var en "han". Vil dette være en god bok å bruke til denne problemstillingen? Sliter med å finne andre bøker som handler om mannlig prostitusjon.

Til slutt, hva slags sekundærlitteratur kan jeg bruke til tema prostitusjon?

Håper dere kan hjelpe meg!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Først og fremst må du spisse problemstillingen – det vil si formulere den som et presist spørsmål som du skal finne svar på i oppgaven din, for eksempel: «Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom den kvinnelige og den mannlige prostitusjonserfaringen i romanene Drømmefakultetet og Sarah?» eller «Hvordan opplever hovedkarakterene i Drømmefakultetet og Sarah prostitusjon?»

Her er det underforstått at du skal sammenlikne prostitusjon fra et kvinnelig og et mannlig ståsted, og at du skal gjøre det i akkurat denne litteraturen, og for eksempel ikke i et samfunnsperspektiv.

Når det gjelder bøkene synes jeg Drømmefakultetet av Sara Stridsberg er en flott bok å bruke, selv om den er en litt krevende. Det er faktisk en fordel at en roman har flere lag når man skal plukke den fra hverandre i en analyse – det er utfordrende å jobbe med «enkle» tekster, hvor det egentlig ikke er så mye å finne og avdekke.

Drømmefakultetet vil du, som du sier, finne mye, samtidig som romanen har en slags kjerne, bestående av en kompromissløs feminisme, et slags raseri mot patriarkatet, som kan være svært interessant å undersøke i forhold til prostitusjon.

Og du kan bruke Scum Manifest av Valerie Solanas som sekundærlitteratur. Det finnes oversatt til norsk, med et forord av Wencke Mühleisen som kan være oppklarende. Det kan også være spennende å koble på den samtidige franske forfatteren Virginie Despentes tanker om feminisme og seksualitet – hun har selv levd som prostituert, og har skrevet om disse erfaringene, hovedsakelig i boken King Kong theory, men du vil også finne gode kilder på internett. For eksempel https://www.youtube.com/watch?v=FlVTXZ5Tzl4.

Jeg har ikke lest Sarah av J.T. Leroy, men den virker OK i forhold til problemstillingen din. Du kan imidlertid ta en kikk på denne listen: https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?mode=vt&visliste=220623118 – kanskje finner du en annen bok som kan passe.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙