Hva leter du etter?
Kinderwhore av Maria Kjos Foss

Fordypningsoppgave om Kinderwhore og Albertine

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal fordype meg i Kinderwhore av Maria Kjos Fonn og Albertine av Christian Krogh. Jeg vil fokusere på makt og maktmisbruk i oppgaven min, men jeg sitter fast med problemstilling.

Jeg har nå lest boka til Maria Kjos Fonn, Kinderwhore. Den handler både om overgrep og senvirkningene. Albertine handler om overgrep og prostitusjon. Det er noen fellestrekk, og det er det jeg tenker er spennende og vil fokusere på. Jeg sliter hovedsakelig med å finne problemstilling, i tillegg til hvordan jeg kan strukturere oppgaven.

Tar gjerne mot forslag!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Albertine (1886) av Christian Krogh og Kinderwhore (2018) av Maria Kjos Finn er fine bøker å sammenlikne med tanke på overgrep, makt og maktmisbruk.

Albertine av Christian Krogh

Ja, det er flere likhetstrekk mellom de to romanene som kan være spennende å fokusere på, men det finnes også forskjeller som er vel så interessante å ta tak i. Kanskje oppgaven og problemstillingen din kan dreie seg om både likhetene og forskjellene? Spør for eksempel: «Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom overgrepserfaringene og konsekvensene av dem (for hovedkarakterene) i Albertine og Kinderwhore

Charlotte i Kinderwhore har for eksempel litt flere muligheter enn Albertine, og er ikke dømt til å gå under på den samme måten.

Når det gjelder å strukturere fordypningsoppgaven må du presentere bøkene innledningsvis, og plassere dem i en litteraturhistorisk kontekst – Albertine i naturalismen og Kinderwhore i den nære samtidslitteraturen. Deretter bør du analysere bøkene hver for seg, og så sammenlikne dem, hele tiden relatert til problemstillingen din.

Lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙