Hva leter du etter?
Fra filmen Vivianes kamp

Fordypningsoppgave om filmer om viktige samfunnstemaer

SPØRSMÅL: "Hei, går 3. klasse studiespesialisering. Lurer på om dere kunne hjelpe meg med en problemstilling til fordypningsoppgaven i norsk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, og jeg er ikke så glad i å lese bøker. Ønsker noe som har med en tv-serie eller en film som handler om et viktig tema i samfunnet."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! For at fordypningsoppgaven din ikke skal bli altfor stor, ville jeg begrenset meg til å sammenligne to filmer. Å analysere hele TV-serier kan fort bli i meste laget.

Du skriver at du vil skrive om noe som handler om et viktig tema i samfunnet. Da har du mye å velge blant. Det enkleste og beste er å finne filmer som handler om det samme emnet, og undersøke hvordan disse filmene belyser samme tema.

En mulig problemstilling kan da være «Hvordan framstilles [fyll inn tema] i film A og B?» Da kan du se på hvordan filmens virkemidler (replikker, belysning, miljøskildring, klipperytme, kameravinkler, dramaturgi/spenningskurve, konflikt, musikk osv.) forholder seg til emnet de handler om. Med en slik problemstilling har du også grunnlaget for å sammenligne mellom filmene i drøftingsdelen av oppgaven din. Hva er forskjeller og likheter mellom filmene? Se lenken til filmanalyse nederst.

Her er noen eksempler på filmer som handler om samme temaer. Kanskje finner du noen som frister å skrive oppgave om? (Ditt lokale bibliotek kan ha andre filmer, dette er bare eksempler fra Sølvbergets samling.)


Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙