Hva leter du etter?
Fra Verden er en boble av Nicola Yoon

Problemstilling i oppgave om død og sykdom

SPØRSMÅL: I min fordypningsoppgave har jeg valgt temaet «død og sykdom».

Dere har flere eksempler på problemstillinger til ulike temaer på nettsidene deres, men ser ingen forslag på problemstilling til sykdom eller død. Derfor spør jeg om dere har noen eksempler på problemstilling til dette temaet, som jeg kan ta inspirasjon av. Jeg ville satt stor pris på svar."

SVAR: Hei! Når du jobber med en problemstilling, er det alltid viktig at du kommer ordentlig inn på temaet. Når vi tolker litteratur, skiller vi ofte mellom tema og motiv. Motivet er det vi ser, det åpenbare, selve handlingen. Temaet er derimot noe dypere, det motivet er et bilde på, budskapet om du vil.

En bok som handler om sykdom kan ofte handle om mer enn bare sykdommen i seg selv. For eksempel ser vi ofte i bøker om psykisk helse at bøkene i større grad handler om konflikten mellom den store institusjonen (psykiatrisk avdeling) og det lille menneske, mer enn om diagnosen i seg selv. Et eksempel fra fysisk sykdom kan være Verden er en boble, der boka i stor grad handler om hovedkarakterens altoppslukende sykdom, men også i dypere grad om forholdet mellom henne og moren, om morens kontrollbehov og om forelskelsens frigjørende kraft.

Et eksempel til problemstilling for sykdom kan derfor være: Hvordan kan sykdommen være et bilde på en større konflikt? Her kan du med fordel være mer spesifikk, når du vet hvilken bok du skal ta for deg. For eksempel: «Hvordan fremstilles konflikten mellom mor og datter i Verden er en boble av Nicola Yoon?». For å belyse denne problemstillingen må du bruke mye tid på å se på sykdommen, den er nemlig en sentral konfliktlinje for mor og datter.

Verden er en boble av Nicola Yoon

Død kan også være et motiv som brukes for å belyse et annet tema, men ofte vil døden også være temaet. Samtidig finnes det mange perspektiver å se på død fra; handler boka om frykten for å dø? Om et ønske om å dø? Om sorgen de etterlatte sitter igjen med etterpå?

Alle disse tre er ulike perspektiver på døden. En fin problemstilling hvis du skal skrive om død kan være: «Hvordan belyses døden i boka?», for eksempel «På hvilken måte fremstilles døden i 13 gode grunner av Jay Asher?».

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙