Hva leter du etter?
Trainspotting av Irvine Welsh cover

Problemstilling til fordypningsoppgave om rusmisbruk

SPØRSMÅL: "Hei, jeg så akkurat videoen på YouTube-kanalen deres om fordypningsoppgaven, og har et par spørsmål:

Jeg vurderer å lese boken Trainspotting, som omhandler rus, avhengighet og destruktiv oppførsel. Jeg velger da temaet "Avhengighet" eller noe lignende.

Jeg velger problemstillingen "Hvordan avhengighet forandrer menneskers basisbehov?" eller noe lignende.

Vil dette som utgangspunktet være en måte å besvare fordypningsoppgaven på?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Trainspotting er en spennende bok, og det passer fint å ta for seg temaet rus med utgangspunkt i denne boka.

Problemstillingen din er veldig interessant, men den hører kanskje mer hjemme i samfunnsfag/psykologi. Når du skriver fordypningsoppgave i norsk, bør du både ta utgangspunkt i en roman og velge en norskfaglig problemstilling. I denne typen oppgave vil alltid refleksjon, tolkning, sammenligning, likheter og ulikheter være viktige stikkord, og oppgaven bør handle om selve teksten(e) du har lest. Det vil lønne seg å skrive om to forskjellige bøker med det samme temaet, for da kan du se dem opp mot hverandre, og oppgaven din blir mer utfyllende. Se gjerne forslag på lista vår her.

Det kan også være lurt å lese litt om det å skrive et emnestudium.

En problemstilling bør være formulert som et åpent spørsmål, og ha et klart fokus. Et eksempel på en problemstilling til din oppgave kan være å se på hvordan rusmiddelmisbruket skildres i Trainspotting og en annen roman du velger, eller en oppgave om hvordan bøkene skildrer rusens funksjon i hovedpersonenes liv. (Og i Trainspotting er det jo mange figurer, og rusen skildres kanskje forskjellig for hver av dem?)

Jeg vil anbefale Vigdis Hjorths roman Hva er det med mor, som kan egne seg for sammenligning med Trainspotting. Hjorths bok handler om rus i et borgerlig miljø, i motsetning til Trainspotting, og det vil være interessant å se skildringen av rus i de to bøkene opp mot hverandre. Kanskje bøkene er likere enn det kan se ut på overflaten?

Martin Svedmans bok Når jeg drikker er en kort diktsamling om gleden og sorgen ved det å ruse seg. Den kan også passe fint sammen med Trainspotting.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙