Hva leter du etter?

Tanzania som koloni

Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, og hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vanstyre i Afrika?

Hvem var kolonimakten i Tanzania?

Tyskland var kolonimakten over det meste av fastlandsområdet som nå er Tanzania (Tanganyika) fra rundt 1890. Storbritannia hadde herredømmet over øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia.

Hvordan var kolonitiden?

Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod et opprør mot tyskerne som ble brutalt slått ned. Det ble bygget infrastruktur som jernbaner og veier i kolonitiden, men de ble laget etter kolonimaktene sine behov. Jernbanene gikk først og fremst innover i landet, for å transportere ut råvarer, og ikke mellom byene langs kysten for å transportere mennesker og fremme lokal handel. Det ble gjort lite eller ingenting for å bygge gode og demokratiske politiske institusjoner som kunne hjelpe landet når det ble uavhengig.

Årsaker til fattigdom og vanstyre

Storbritannia lot stort sett koloniene få sin frihet uten voldelig kamp. Det var også tilfellet for Tanzania. Men de økonomiske relasjonene mellom kolonien og kolonimaktene var på mange måter fremdels preget av utbytting, slik det hadde vært under kolonitiden.

Etter frigjøringen gikk Tanganyika og Zanzibar inn i en union og ble landet Tanzania. Tanzania ble en relativt vellykket statsdannelse med stabile politiske forhold i forhold til andre afrikanske stater, selv om det har vært en del uroligheter på Zanzibar. Men Tanzania har ikke vært like heldig med sin økonomiske politikk. Landet har hatt store økonomiske problemer, og er et fattig land.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙