Hva leter du etter?

Mogulriket og India før koloniseringen?

Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ? 

I svar på spørsmålet om India som koloni kan du lese litt om India når den europeiske koloniseringen begynte. Der kan du lese at mogulene hadde kontroll over mye av det som i dag er India, men riket deres var til dels i oppløsning når europeerne begynte sin kolonisering av India.

Stormogulene

Mogulriket eller Mughaldynastiet (1526 - 1857), var kanskje i en periode den rikeste og mest folkerike sivilisasjonen i verden, men begynte å gå i oppløsning før den europeiske koloniseringen. Årsakene til dette var mange. Mogulriket var også et imperium, og fremmede i store deler av India. Det var flere lokale maktsenter og fyrster. Mogulene var muslimer, men de fleste som bodde innenfor rikets grenser var hinduer.

En av stormogulene, Aurangzeb, var i motsetning til flere av hans forgjengere meget religiøs og intolerant overfor andre religioner. Selv om riket vokste og var på sitt største under hans styre, førte politikken hans til konflikter og dårlig samarbeidsforhold i det store og religiøst mangfoldige riket. Det var dyrt og politisk/administrativt vanskelig å kontrollere et så stort område. Det økonomiske og befolkningsmessige grunnlaget for å skape overskudd til Mogulriket endret seg.

I boken over finner du informasjon om den økonomiske, politiske og religiøse stabiliteten i India.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙