Hva leter du etter?
Omslaget til En dåre fri av Beate Grimsrud

Fordypningsoppgave om Professor Hieronimus av Amalie Skram og En dåre fri av Beate Grimsrud

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal skrive en fordypningsoppgave, og står litt fast. Jeg har valgt psykiatri som tema og skal ta utgangspunkt i Professor Hieronimus av Amalie Skram og En dåre fri av Beate Grimsrud. Sliter med å finne en problemstilling som jeg kan skive 6-8000 ord om. Hadde satt veldig pris på litt hjelp."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Begge disse bøkene handler om kvinnelige hovedpersoner som har psykiske problemer. De to bøkene er skrevet med 115 års mellomrom, så en interessant vinkling her kunne for eksempel vært å sammenligne hvordan psykiatrien som samfunnsinstitusjon ble fremstilt i de to historiene. Er det mange likheter og forskjeller? Har det skjedd store endringer de siste hundre årene i behandlingen av pasienter? Hvor ligger kritikken? Noen problemstillinger kan da for eksempel være:

  • «Hvordan blir psykiatrien fremstilt som samfunnsinstitusjon i Professor Hieronimus av Amalie Skram fra 1895 og En dåre fri av Beate Grimsrud fra 2010, og har behandlingen av pasienter i de ulike tidsperiodene mange likheter og forskjeller?»

Eller:

  • «Hvordan blir psykiatrien fremstilt som samfunnsinstitusjon i Professor Hieronimus av Amalie Skram fra 1895 og En dåre fri av Beate Grimsrud fra 2010, og kan bøkene gi en pekepinn på tydelige utviklingstrekk de siste hundre årene?»

Eller:

  • «Hvordan kritiseres samfunnets behandling av psykisk syke i bøkene Professor Hieronimus av Amalie Skram fra 1895 og En dåre fri av Beate Grimsrud fra 2010?»

Du kan også for eksempel sammenligne temaet på et mer personlig plan, hvor du ser setter søkelys på hovedpersonenes opplevelse av psykiatrien:

  • «Hvordan oppleves møtet med psykiatrien for hovedpersonene i bøkene Professor Hieronimus av Amalie Skram fra 1895 og En dåre fri av Beate Grimsrud fra 2010?»

Eller:

  • «Hvordan fremstilles relasjonen mellom pasient og behandler i bøkene Professor Hieronimus av Amalie Skram fra 1895 og En dåre fri av Beate Grimsrud, og hvordan endrer dette seg i handlingsforløpet?»

Når det gjelder antall ord, så vil jeg råde deg til å ikke la det stresse av så mye av det. 8000 ord høres mye ut, men når man først dypdykker ned i en tekst, blir man ofte overrasket over hvor mye man finner og som kan analyseres opp og ned i alle retninger, og plutselig har man skrevet mer enn man trodde man ville klare.

Håper dette var til noe hjelp. Masse lykke til!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙