Hva leter du etter?
Oktoberbarn av Linda Boström Knausgård forside

Psykiatrien i Amalie Skram og Linda Boström Knausgårds bøker

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg har tenkt til å fordype meg i bøkene Professor Hieronimus av Amalie Skram og Oktoberbarn av Linda Boström Knausgård. Problemstillingen min er "Hvordan blir psykiatrien fremstilt gjennom person- og miljøskildringen i de to bøkene".

Er dette en for åpen problemstilling? Sliter veldig med hva jeg skal trekke inn. For eksempel er det en veldig autoritær lege og miljøet rundt blir beskrevet som veldig grotesk. Er dette relevant? Kunne du hjulpet meg med hvordan jeg skal sammenligne disse bøkene og hva som kan trekkes inn i oppgaven?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Jeg synes problemstillingen din er perfekt. Den er konkret, den er ikke for omfattende og den legger opp til sammenligning mellom bøkene.

Eksempelet du nevner med en autoritær lege og groteske skildringer, er absolutt relevant. Siden begge bøkene handler om enkeltpersoners opplevelser på innsiden av psykiatriske institusjoner, vil du finne mye å notere deg underveis når det gjelder miljø- og personskildringene. Og som du har skrevet i problemstillingen, må du bruke dette til å finne ut hva som er «det store bildet» bøkene tegner, altså den samlede framstillingen av psykiatrien.

Som du kanskje vet, har vi en film og artikkel som handler om akkurat disse to bøkene. Bøkene må du lese selv, men du finner forhåpentlig informasjon i den artikkelen som setter deg på sporet.

Du kan også kikke på disse:

Mitt aller beste råd er å lese med penn og papir tilgjengelig. Notér deg steder i teksten hvor du legger merke til miljøskildring og/eller personskildring. Dette er gull verdt når du skal begynne å skrive oppgaven din, for da har du noe håndfast å skrive ut fra.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙