Hva leter du etter?
Henrik Ibsen En folkefiende forside

Fordypningsoppgave om En folkefiende av Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal jobbe med fordypningsoppgaven i norsk og har valgt En folkefiende av Henrik Ibsen. Jeg tenker å ha forfatterskap som tema, men har ikke bestemt meg. I tillegg må jeg ha en bok nummer to til å sammenligne med. Har dere forsalg til en bok som kan være god å sammenligne med, med eventuelt et annet tema? Eller en annen Henrik Ibsen-bok, som kan gi meg noen gode problemstillinger rundt forfatterskap? Eventuelt hva kan de problemstillingene være?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Vi får mange spørsmål om problemstilling og om Ibsen, så vi laget like godt to filmer om dette - se nederst i artikkelen.

Dette er noen oppgaver du kan skrive:

1. Du ta for deg én side ved to forskjellige skuespill. For eksempel spenning og konflikt: Hvordan bygger Ibsen opp spenning i En folkefiende og i f.eks. Et dukkehjem? Hva består konfliktene av i de to skuespillene, og hvordan kommer de til uttrykk i stykkene? Eller du kan se på persontegningene. Hva er forskjeller og likheter mellom Thomas Stockmann i En folkefiende og f.eks. tittelfiguren i Brand? Eller du kan rett og slett se på temaene i to stykker: Hvordan skiller tematikken i En folkefiende seg fra tematikken i Et dukkehjem?

2. Du kan også lese En folkefiende og en bok med samme tema, av en annen forfatter. En folkefiende er blitt tolket på ulike måter, men i bunnen handler det mye om kostnaden ved å stå imot flertallet. Et naturlig skuespill å sammenligne med kan være Semmelweis av Jens Bjørneboe, som er basert på en virkelig historie. Hva er likheter og ulikheter mellom Thomas Stockmann og Ignaz Semmelweis, slik de framstår i stykkene?

3. Og en siste variant: Henrik Ibsen skrev i den litterære epoken som kalles realismen. Hvilke kjennetegn ved realismen finner vi i En folkefiende? Dette blir altså en oppgave hvor du setter stykket inn i en større litteraturhistorisk sammenheng.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙