Henrik Ibsen En folkefiende forside

Fordypningsoppgave om En folkefiende av Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal jobbe med fordypningsoppgaven i norsk og har valgt En folkefiende av Henrik Ibsen. Jeg tenker å ha forfatterskap som tema, men har ikke bestemt meg. I tillegg må jeg ha en bok nummer to til å sammenligne med. Har dere forsalg til en bok som kan være god å sammenligne med, med eventuelt et annet tema? Eller en annen Henrik Ibsen-bok, som kan gi meg noen gode problemstillinger rundt forfatterskap? Eventuelt hva kan de problemstillingene være?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Vi får mange spørsmål om problemstilling og om Ibsen, så vi laget like godt to filmer om dette - se nederst i artikkelen.

Dette er noen oppgaver du kan skrive:

1. Du ta for deg én side ved to forskjellige skuespill. For eksempel spenning og konflikt: Hvordan bygger Ibsen opp spenning i En folkefiende og i f.eks. Et dukkehjem? Hva består konfliktene av i de to skuespillene, og hvordan kommer de til uttrykk i stykkene? Eller du kan se på persontegningene. Hva er forskjeller og likheter mellom Thomas Stockmann i En folkefiende og f.eks. tittelfiguren i Brand? Eller du kan rett og slett se på temaene i to stykker: Hvordan skiller tematikken i En folkefiende seg fra tematikken i Et dukkehjem?

2. Du kan også lese En folkefiende og en bok med samme tema, av en annen forfatter. En folkefiende er blitt tolket på ulike måter, men i bunnen handler det mye om kostnaden ved å stå imot flertallet. Et naturlig skuespill å sammenligne med kan være Semmelweis av Jens Bjørneboe, som er basert på en virkelig historie. Hva er likheter og ulikheter mellom Thomas Stockmann og Ignaz Semmelweis, slik de framstår i stykkene?

3. Og en siste variant: Henrik Ibsen skrev i den litterære epoken som kalles realismen. Hvilke kjennetegn ved realismen finner vi i En folkefiende? Dette blir altså en oppgave hvor du setter stykket inn i en større litteraturhistorisk sammenheng.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙