Hva leter du etter?
Professor Hieronmus av Amalie Skram omslag

Problemstilling til oppgave om Professor Hieronimus av Amalie Skram og Hva er det med mor av Vigdis Hjorth

SPØRSMÅL: "Hei, jeg holder på med en fordypningsoppgave, og jeg føler jeg sliter veldig, skal sammen ligne med 2 bøker, av Amalie Skram (Professor Hieronimus) & Vigdis Hjorth (Hva er det med mor) kunne du hjulpet meg? Sliter veldig med innlegg og problemstilling."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Jeg regner med at du har tenkt litt rundt disse bøkene allerede, siden du har valgt akkurat dem.

Dette er to bøker som egner seg godt til en fordypningsoppgave om personskildringer. Begge bøkene har sterke kvinnelige hovedpersoner; Else Kant i Professor Hieronimus, og moren i Hva er det med mor.

En problemstilling kan være: Hva er forskjeller og likheter i hvordan de kvinnelige hovedpersonene skildres i disse bøkene?

NB: Det er viktig at oppgaven din ikke handler om dine meninger om romanfigurene, men om hvilke virkemidler forfatterne bruker i framstillingen av dem:

  • Skildres personene gjennom det de sier (replikker)?
  • Er det en allvitende forteller som beskriver dem, eller er det personene selv som beskriver seg selv og andre?
  • Prøver forfatteren å styre sympatien vår overfor personene på noen måte, og i så fall hvordan?
  • Hvem eller hva er motkreftene til hovedpersonene?
  • Hvilken konflikt er det hovedpersonene står i? (De fleste historier inneholder en eller flere konflikter som driver handlingen framover, hvor hovedpersonen(e) er innblandet.)
  • Hvordan skildres kvinners plass i samfunnet i disse to bøkene? De er skrevet med mer enn hundre års mellomrom, men på hvilken måte kan vi si at begge er feministiske romaner?
  • I oppgaven din bør du alltid si noe om hva som er tema for bøkene. På hvilken måte henger personskildringene sammen med de overordnede temaene i bøkene du har lest?

Vi får mange spørsmål om Amalie Skram. Noen av dem er samlet under, og kan også hjelpe deg videre.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙